Børnehuset Atlantis
Børnehuset Atlantis
Ryttergårdsvej 100-102
3520 Farum
vbs2@furesoe.dk
Børnehaven: 72358354
Vuggestuen: 72165000
Vibeke 72165208

Kalender

Børnehuset Atlantis er en del af dagtilbudsområdet i Furesø kommune. Her er vores tilsynsrapport.

Pr 1/1-2020 har vi skriftet navn til Børnehuset Atlantis fra Børnehusene.

Vores grønne profil

I Børnehuset Kirke Værløse mener vi, at naturoplevelser er en vigtig del af børns udvikling, da de har en meget positiv indvirkning på motorik, kreativitet, sundhed og læringsparathed.

Vi ønsker, at børnene ser hvilke muligheder naturen kan give dem i form af leg og sanseoplevelser.

Vi ønsker, at børnene oplever, at naturen er et sted hvor fantasien kan få frit spil- et sted hvor de møder ild, vand, jord, luft, duft og smag.

Vi tror på, at gode oplevelser i naturen vil give børn en forståelse for deres omverden, så de senere i livet er rustet til bl.a at tage stilling til miljømæssige spørgsmål.

Derfor arbejder vi med en grøn profil, hvor vi stræber efter, at børnene møder voksne, som udviser glæde, interesse og ansvarlighed for vores natur og miljø.

Vi stræber efter at skabe en varig interesse og respekt for naturen.

Børn, som opholder sig i naturen, bliver stærke, smidige og udholdende. De bruger deres kroppe, stimulerer deres sanseapparat, bliver motorisk dygtige og får en bedre koordination.

Ved at tilbyde meget udeliv både på vores legepladser og på vores ture ud af huset, mener vi, at vi tilgodeser rigtig mange børns behov.

Vores børnehus er indrettet med to store nyrenoverede legepladsområder. Klatrestativer, sandkasser samt repos til rutsjebanen er bygget af umalet, olieret træ, så disse falder godt ind i naturen. Naturskolen har desuden bygget træskulpturer og træinstrumenter til legepladserne.

På legepladserne står æble – kirsebærtræer,  hindbærbuske, jordbærbede, samt højbede til krydderurter. Derudover har vi to orangerier til dyrkning af grøntsager, samt en bålplads med hytte til aktiviteter.

Børnehuset ligger tæt op af grønne områder, som vi benytter os af, fx Ryet Skov, Hareskoven, Furesø og Mølleåen.

Vi har Guldmærket i økologi, hvilket vil sige, at vores køkken benytter sig af 90-100% økologiske varer.

Hvert år laver vi:

  • ”Se det gro” projekter, hvor børnene er med til at dyrke tomater, agurker, løg og kartofler i vores orangerier.
  • Vi sår og planter egne krydderurter, som vi bl.a bruger i vores drikkevand, samt tørrer til senere brug.
  • Vi har ” Store Plantedag” med bedsteforældre, hvor børnene selv har en plante med, som skal plantes.
  • Vi har ” Pluk æbler dag” hvor alle får lov til at plukke æbler fra vores træ og spise dem...rå eller bagte.
  • Vi laver bålmad med Fx egendyrkede kartofler.
  • Vi tager på større udflugter i naturen.

Aktiviteterne fordeles, så de passer til årstiderne og husets øvrige kalender. Alle børn deltager i alle projekter, men på forskellige niveauer.

Vi er tilmeldt de Grønne Spirer. De grønne Spirer hører under Friluftsrådet. Friluftsrådet tilbyder en række værktøjer, materialer og kurser, der inspirer til aktiviteter der sætter naturen på dagsordenen. Men grønne Spirer er også en grøn mærkningsorden, hvor de mest engagerede kan opfylde kriterierne og hejse Grønne Spireres Flag. Dette ønsker vi for at sætte endnu mere fokus på et sundt børneliv med naturen som en selvfølgelig del af dagligdagen.

Hvorfor er det, vi går vi så meget op i naturen?
•Flere undersøgelser viser, at børn der leger og opholder sig i komplekse og varierede områder, som vores legeplads giver mulighed for, bliver dygtigere motorisk og får en bedre koordination. De bliver også stærkere, smidigere og mere udholdende end børn, der leger på flade og belagte arealer.
•Der findes flere studier, som bekræfter, at børn, der bruger mange timer udenfor, er sundere og har færre sygedage end børn, der opholder sig meget indenfor.
•Man antager, at børn bliver mere kreative af at være i naturen, fordi legene kan foregå i flere småområder, hvor børnene kan lege meget forskelligt.
•Små studier mener at kunne dokumentere, at mennesker uanset alder har lettere ved, at lære i naturen, fordi læringskapaciteten er større, når man bevæger sig.
•Sproget udvikles bedre i naturen på grund af mindre støj, mere plads større mangfoldighed og den naturlige nysgerrighed hos børnene, der gør de bruger deres sprog mere aktivt.
•Naturen giver mulighed for ro og fordybelse.

Vi laver handleplaner for Børnehuset Kirke Værløse, der beskriver den naturaktivitet, vi vil koncentrere os om, hvorfor vi vil det, og hvordan vi vil gøre det.

Vi vil lave tilbagevendende aktiviteter, så som at vi flere gange om året tager i skoven. Disse skovture vil være heldagsture .Børnene og de voksne har således hele dagen til at fordybe sig i skoven og alt, hvad den byder på. Vi planlægger ligeledes at have små telte med, som børnene er med til at slå op og sove til middag i midt på dagen.

Naturens effekt:

Flere undersøgelser viser, at leg i naturen har en positiv effekt på børn. Se hvilke områder i børns udvikling, der har godt af naturlig stimulans.

Motorik: Flere store undersøgelser påviser, at børn, der leger og opholder sig i komplekse og varierede områder, bliver dygtigere motorisk og får en bedre koordination. De bliver også stærkere, smidigere og mere udholdende end børn, der leger i mere standardiserede omgivelser på flade, belagte arealer.

Sundhed: Der findes flere studier, som bekræfter, at børn, der bruger mange timer udenfor, er sundere og har færre sygedage end børn, der opholder sig meget indenfor. I anden forskning fremhæves desuden regulering af det biologiske ur, forbedring af nattesøvnen og øget optag af d- vitamin, som følge af sollyset.

Stress: Naturen skulle, ifølge evolutionspsykologisk forskning, modvirke stress, fordi vi oprindeligt har været omgivet af natur. Det er et kort komma i evolutionen, at vi er blevet bymennesker. Det er sket indenfor de seneste 50 år, og vi har endnu ikke tilpasset os i det hektiske liv i byerne.

Læringsparathed: Små studier mener at kunne dokumentere, at mennesker uanset alder har lettere ved at lære i naturen, fordi læringskapasiteten er større, når man bevæger sig.

Kreativitet: At børn bliver mere kreative af at være i naturen er mere antagelser end egentlig undersøgt viden. Man antager, at børn bliver mere kreative af at lege på andre måder. Legene bliver mere komplekse og kreative, fordi de kan foregå i flere småområder, hvor børnene kan lege meget forskelligt.

Opmærksomhed: Flere undersøgelser viser, at mennesker, der færdes gennem længere tid i naturområder, vil føle afslappethed og en ro, fordi de grønne områder ikke afkræver konstant opmærksomhed, som for eksempel kulturarealer og byer gør. ( Kilde : Niels Ejby-Ernest. )

Læreplanstemaer: