Børnehuset Atlantis
Børnehuset Atlantis
Ryttergårdsvej 100-102
3520 Farum
vbs2@furesoe.dk
Børnehaven: 72358354
Vuggestuen: 72165000
Vibeke 72165208

Kalender

Børnehuset Atlantis er en del af dagtilbudsområdet i Furesø kommune. Her er vores tilsynsrapport.

Pr 1/1-2020 har vi skriftet navn til Børnehuset Atlantis fra Børnehusene.

Medlemmer


Lokalrådet består af 5 forældre, 1 personalerepræsentanter samt institutionens leder. Herudover vælges 2 suppleanter til lokalrådet. Der er valg til lokalråd hvert år. lokalrådsmedlemmer er underlagt tavshedspligt i personsager. 

Der afholdes ca. 4 lokalrådsmøder om året. 
Fra alle møder skrives referat. Referatet hænges op og de vigtige ting opsummeres i nyhedsbrevene. 

Lokalrådet er det organ, hvor institutionens ledelse og personale kommer i tættes dialog med forældrene om Børnehusenes drift og fortsatte udvikling. 

Herudover fungere lokalrådet ofte som institutionens talerør overfor kommunens politiske system. En repræsentant fra Lokalrådet er således medlem af Områdebestyrelsen Institutionssamrådet består af forældre- og personalerepræsentanter fra alle institutioner i Furesø, der arbejder med børn i 0 til 6 års alderen samt repræsentanter fra det politiske system, nærmere bestemt børneudvalget. Det er i dette forum, at vi kan fremstille vores ønsker m.v. som enkelt institution eller i en koordineret indsats institutionerne imellem. 

Styrelsesvedtægter for institutionsbestyrelser 

www.furesoe.dk/FamilieOgBoern/ReglerOgVejledninger/StyrelsesvedtaegtForInstitutionsbestyrelser.aspx