Børnehuset Atlantis
Børnehuset Atlantis
Ryttergårdsvej 100-102
3520 Farum
vbs2@furesoe.dk
Børnehaven: 72358354
Vuggestuen: 72165000
Vibeke 72165208

Kalender

Børnehuset Atlantis er en del af dagtilbudsområdet i Furesø kommune. Her er vores tilsynsrapport.

Pr 1/1-2020 har vi skriftet navn til Børnehuset Atlantis fra Børnehusene.

Børnemiljøvurdering


BMV 2016

 

I Områdeinstitution Nordvest har vi benyttet materialet fra dagtilbudstermometeret http://dcum.dk/boernemiljoe/dagtilbudstermometeret til udarbejdelse af vores Børnemiljøvurdering.

I Børnehusene startede vores arbejde med børnemiljøet i efteråret 2015. I børnehaveafdelingen blev børnene i alderen 4-6 år præsenteret for spørgeskemaet. Børnene skulle via smileys bedømme en række udsagn omhandlende det fysiske, psykiske og æstetiske børnemiljø i Børnehusene.

I alderen 0-4 år har alle medarbejdere individuelt og anonymt besvaret reflektionsskemaerne for samme emner.

Alle skemaer er udfyldt elektronisk via DCUM, og vi har modtaget alle besvarelser i samlede rapporter.

 

Følgende tegn kan vi konstatere er nogle af de positive sider af børnemiljøet i Børnehusene.

  1. Børnene føler sig som en del af fællesskabet, har gode indbyrdes relationer og er trygge ved de voksne.
  2. Børnene oplever at strukturen i hverdagen er genkendelig, og de modtages positivt om morgenen.
  3. De fysiske rammer indbyder til leg og er motorisk udfordrende.

 

Følgende tegn giver anledning til bekymring og dermed ændring i vores pædagogiske praksis.

  1. Medindflydelse (det psykiske børnemiljø)
  2. Sproglig, visuel stimulering (det æstetiske børnemiljø)
  3. Støj (det fysiske børnemiljø)

 

Medindflydelse:

Vi vil arbejde med børnenes medindflydelse. I børnehaven har vi afholdt børnemøder, og drøftet med børnene hvad medindflydelse er, og hvornår man kan have den. Medindflydelsen kan være både individuelt og for gruppen. I gruppen lære børnene at tage hensyn og indgå kompromisser.

Mål; Fremadrettet vil aktiviteter være mindre voksenstyret. De voksne skal lytte og guide børnene til at indgå i en demokratisk proces. De voksne vil have mere fokus på at følge børnenes spor i hverdagen ved leg og planlægning aktiviteter.

Tegn; Børnene byder mere ind med idéer og forslag. Børnenes spor og initiativer kan ses i hverdagen og i planlægningen.

 

Sprog:

Arbejdet med sprog er i fokus i Børnehusene i foråret 2016. I børnemiljøvurderingen er det blevet tydelig at børnene ikke bliver visuelt sproglig stimuleret i aktiviteter eller udsmykning.

Mål; Vi arbejder med indretningen, og ønsker både at gøre den mere overskuelig og gennemtrængende, samtidig med at ord, bogstaver og konkreter skal laves og sættes op.

Tegn; Børnene bliver nysgerrige og genkender med tiden enkelte bogstaver, eget navn og små ord.

 

Støj:

I Børnehusene er der lyddæmpende plader i de store rum og et lyd øre i børnehaven. Vi har indkøbt voksduge til alle borde, og er ved at skifte skamler og filt herunder. Vi vil arbejde pædagogisk med støjniveauet, f.eks. skal børn som ikke ved hvad de skal lave, hjælpes i gang med en leg eller en aktivitet.

Mål; Vi ønsker at børnene skal have kendskab til inde og udelege, samt at begrebet ”små stemmer” vil blive en fast del af hverdagen. Vi leger med høj og lav lyd f.eks. til rytmik, for at bevidstgøre børnene om dette.

Tegn; Børnene beder om at komme ud eller i motorikrummet, hvis de ønsker at lege motoriske lege. Børnene taler lavere til hinanden i leg og aktiviteter. Børnene oplever at legen med lyd er sjov og behagelig for alle.

 

 

Evaluering:

Vi vil evaluere vores arbejde med de udvalgte punkter og se om de ønskede tegn er tilstede i januar 2017.