Børnehuset Atlantis
Børnehuset Atlantis
Ryttergårdsvej 100-102
3520 Farum
vbs2@furesoe.dk
Børnehaven: 72358354
Vuggestuen: 72165000
Vibeke 72165208

Kalender

Børnehuset Atlantis er en del af dagtilbudsområdet i Furesø kommune. Her er vores tilsynsrapport.

Pr 1/1-2020 har vi skriftet navn til Børnehuset Atlantis fra Børnehusene.

Praktiske informationer


ØKOLOGISK FRUGTORDNING
Lokalrådet har etableret en økologisk frugtordning. Formålet er at sikre, at børnene får et varieret og sundt mellemmåltid hver eftermiddag. For at deltage i frugtordningen bedes I betale 180 kr. for børnehaven og 150 kr. for vuggestuen. Fire gange årlig. Jan. –April –Juli - okt. . Pengene skal indbetales på et kontonr. som I får af personalet eller på en seddel.
Børnehaven bruger også frugtordningens pengene til maddag , som er lavet i børnehaven, en gang om måneden.

FROKOST
Frokosten indtages på stuerne. Vi tilstræber så rolige måltider som muligt, da det er rart at kunne sidde og tale sammen ved bordet. Når vi spiser frokost, pakker børnene al maden ud. Når alle er klar til det, synger vi en sang, hvorefter inden der bliver sagt værs’go. Til frokosten får børnene skummetmælk, som står i små kander, så de selv kan hælde op.
Børnene sætter selv deres kop og madkasse på plads igen, når de er færdige med at spise. For at bevare roen, må man først rejse sig, når der er fem-seks børn færdige. Vi hjælper børnene med at give besked til forældrene, hvis der er pålæg, de ikke kan lide, eller hvis der er for meget eller for lidt mad med. I vuggestuen hjælper det enkelte barn med at gøre klar til frokost i forhold til alder. Det der er fælles for hele institutionen er er at vi hjælper børnene med at tage hensyn til de andre børn der stadig spiser. Det vil sige at man godt kan vente med at rejse sig, selv om man er færdig med at spise.

SYGDOM
Vi vurdere barnets almene tilstand, det vil sige at hvis barnet ikke kan følge den daglige rytme, f.eks feber, barnet er pivet, utrøstelig, ikke kan komme ud i frisk luft eller barnet kræver en voksen for sig selv, hele tiden.
I forhold til sygdom, vil vi meget gerne have besked. Så vi kan informere resten af huset, hvis der er risiko for smittefare, så som skoldkopper, lussingesyge, øjenbetændelse osv. Læs om syge børn i daginstitution i dette dokument.www.boernehusene.furesoe.dk/Institutioner/Nordvest/~/media/054BB29F286946BE91198B24C7914999.ashx

MEDICIN
Personalet må ikke give medicin. Der tages selvfølgelig hensyn til kronisk syge børn. Dette skal dog lægedokumenteres.

SOMMERFERIEN
Da mange (både børn og personale) holder ferie på forskellige tidspunkter i løbet af sommeren, er der i sommerferien ikke nogen fast struktur. Ofte samles vi på tværs af stuerne og tager på en del ture ud i sommerlandet afhængig af vejret og hvor mange børn, der er til stede.

FØDSELSDAG
Ved fødselsdage kan barnet have frugt, kiks eller lign. med til uddeling i sin afdeling/ spisegruppe, hvor vi så fejrer barnet. Stuen eller den aldersopdelte gruppe kommer også gerne hjem til fødselsdag. Det vil være rart, hvis I giver besked i god tid, så vi undgår, der er planlagt andre aktiviteter på dagen. Tidsrummet, hvor vi kan komme, vil være fra kl. 10.00- kl. 13.00. Hvis I ikke ønsker, at hele stuen eller gruppen skal med til fødselsdag, beder vi jer om, at afholde fødselsdagen uden for børnehavens åbningstid, og sende fødselsdagsinvitationerne med posten. Det er for at undgå børn, der bliver kede af det, hvis ikke de skal med.

PARKERING
Brandvejen til Børnehusene må kun benyttes af personalet. Vejen skal være tilgængelig i forbindelse med brand – både i Børnehusene og i de bagvedliggende ejendomme. Der må ikke holde biler på stikvejen. Brug parkeringspladsen ved Team Danmark huset.
»Personale»Vuggestue»Pædagogikken i Børnehusene»Forældre information»Lokalråd»Links»Kontakt» Kontakt
Børnehusene
Daglig leder
Alice Beckmann Jensen

VUGGESTUE
PÅKLÆDNING
Giv jeres barn praktisk og hensigtsmæssigt tøj på – tøj der kan tåle leg både inde og ude. Tænk på at det kan være svært at bevæge sig og tumle med upraktisk tøj. Da vi skal ud i alt slags vejr, er det vigtigt at jeres børn har regntøj, gummistøver, flyverdragt, overtræksbukser og lig