Børnehuset Atlantis
Børnehuset Atlantis
Ryttergårdsvej 100-102
3520 Farum
vbs2@furesoe.dk
Børnehaven: 72358354
Vuggestuen: 72165000
Vibeke 72165208

Kalender

Børnehuset Atlantis er en del af dagtilbudsområdet i Furesø kommune. Her er vores tilsynsrapport.

Pr 1/1-2020 har vi skriftet navn til Børnehuset Atlantis fra Børnehusene.

Start i institution


Inden institutionsstart er I meget velkomne til at komme på besøg. Hvis dit barn skal starte i vuggestuen, ring 72358354 og lav en aftale.

Skal dit barn starte i børnehaven, ring 72358356, og lav en aftale.

Indkøring;

En god start i vuggestuen er grundlaget for barnets trivsel og for samarbejdet med forældrene. Det er vigtigt at forældre og personale har en tæt dialog både i indkøringen og samarbejdet fremadrettet.  Vi fortæller jer hvad vi ser, både barnets ressourcer og eventuelle udfordringer. Vi vil bede jer gøre det samme. Det kan være vigtigt for barnets trivsel at vi ved hvordan det går hjemme.

Det er meget individuelt, hvilke behov børn og forældre har. Vi har ikke et fast antal dage til indkøringen, men anbefaler dog at forældrene har sat 2 uger af i vuggestuen og 3 – 5 dage i børnehaven.

Vuggestuebørn skal lære nye voksne, børn og rutiner at kende. De skal blive trygge og lære at mor og far kommer tilbage igen. Når barnet starter i børnehaven, har barnet en anden forståelse pga. dets alder. Tryghed og overskuelighed i indkøringen er dog det samme .Den første dag er barnet med en af sine forældre en times tid. Vi aftaler tidspunktet før institutionsstart, så det passer med barnets soverytme og rutinerne i afdelingen.

Herefter er det meget individuelt. Nogle børn kan være lidt alene i institutionen allerede anden dag, nogen har brug for at være der flere dage med en forælder. De dage I bliver, bør ikke være mere end en times tid, da barnet ellers kan tro at det er en del af at gå i institution, at mor eller far er med.

I slutningen af første uge er de fleste vuggestuebørn klar til at sove. Nogen har brug for sin egen dyne/voksipose.

 

Medbring i øvrigt:

Sut, hvis dit barn bruge det. Vi har ingen anbefalinger for eller imod, men tager udgangspunkt i barnets vaner, En bamse e.lign. hjemmefra kan være god og tryghedsskabende for barnet.

Skiftetøj – undertøj, strømper, bukser og bluser – lægges i garderoben. Barnet skal hver dag have tøj med til årstiden. Om vinteren anbefaler vi vandtætte støvler, da vi godt kan finde på at gå ud flere gange på samme dag. Spørg evt. personalet om hvilket tøj der er passende.

Husk i øvrigt at sætte navn i ALT dit barns tøj, og sørg for at holde orden på dit barns garderobe.